Sizi Arayalım

EDS Elektronik Denetleme Sistemi

EDS, trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, şehir yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan meydana gelen kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen bir denetleme sistemidir.

EDS, kural ihlali yapan araçların sen sörler aracılığı ile tespiti sonrası, görüntü işleme yazılımları ile aracın plakasının tespit edilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulmasını kapsayan bir çalışma sistemidir

EDS AMACI

 - Caydırıcılık unsurunu kullanarak sürücülerin trafik kurallarına azami miktarda uymalarını sağlamak
   böylece sürücü kültürünü faydalı yönde yeniden şekillendirmek,

-  Kural ihlali yaparak, insanların can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren araçları ihlal görüntüleri
    ile beraber tespit edip kayıt altına almak,

-  Trafik kurallarının insandan bağımsız bir halde sürekli olarak takip edilmesi, böylelikle sürücülerin
    kurallara uyması ile trafik düzeninin sağlamak,

-  EDS noktalarından geçiş yapan araçların görüntülenen özelliklerinin, kayıtlı özlük bilgileriyle tutarlı 
   olup olmadığının kontrol edilmesi ve gerektiğinde bu tespitler aracılığı ile yetkili mercilere otomatik
   bildirilmesi,

-  EDS sistemi bütün kent içi trafikte denetim boşluğundan oluşabilecek kural ihlallerinin önüne geçmek
   için tasarlanmıştır.