Sizi Arayalım

Yaşam Alanları Akıllı Yönetim Sistemi

Yaşam alanında bulunan İnsanların ve Tüm Demirbaşların bilgilerinin tutulduğu
YAŞAM ALANI AKILLI YÖNETİM sistemidir.
Büyük yaşam Merkezlerinde takibi, koordinasyonu, yönetimi zor ve karmaşık olan;
Giriş, çıkış, izin, yerleştirme ve yer değiştirme gibi durumlara sistem üzerinden müdahale ederek kalıcı çözümler bulunabilmektedir.
BAMAYES, her türlü malzeme, eşya depolama ve dağıtım işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasına imkan veren akıllı bir sistemdir.
insanların akıllı kartlarla kullandıkları elektrik ve su miktarlarını takip etmeye fırsat vermektedir.

BAMAYES, Sağlık birimlerinin hasta kayıt kabul, sevk ve tedavi işlemlerinin organize edilmesini çok rahat bir şekilde yapabilmektedir.
Merkezi akıllı yönetim daha sonra ortaya çıkacak talepler eklenerek işlemlerin tek bir merkezden yürütülmesine imkân sağlamakla beraber birçok yönden de kolaylık ve tasarruf olanağı sunmaktadır.

Resmi veya kiralık araçların her türlü hareket iş, arıza tamir-bakım ve ikmal hizmetlerinin de yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Teknoloji, cihaz ve insan kaynaklarını bir araya getirerek en yüksek verim ve tasarrufu sağlayan bütünleşik bir sistemdir.
BAMAYES;
Merkezi Akıllı Yönetim Sistemi Özellikleri
- Personel Devam Kontrol Takibi - Teknik Servis Bakım Onarım İşlemleri - Doğum / Vefat İşlemlerinin Takibi
- Giriş Çıkış Kontrol Takibi - Stok Durum Takibi - Hastane Sevk Işlemleri Durum Takibi
- Ziyaretçi Giriş Çıkış Kontrol Takibi - Yardım Dağıtımı İşlemlerinin Takibi - Verilen Eğitimlerin Takibi
- İzinli Dışarı Çıkma Talepleri - Araç Takip Ve Araç Yakıt İşlemleri Takibi - Su Ve Elektrik Sayaçlarının takibi
- İl,ilçe,Mahalle Bina,Ev,Konteyner Doluluk Oranı Takip - Görev Atamaların Takibi -Adli Vukuat İşlemleri
- Demirbaş İşlemleri Takibi - Evlilik İşlemlerinin Takibi - İhale Sonrası Süreç Takibi
- İş Planlamalarının Takibi - Yenidoğan Çocuk İşlemlerinin Takibi - Raporlama İşlemleri

Merkezi Yönetim sayesinde yönetim;

:: Standart süreçlerin hızlanması,
:: Tüm süreçlerle entegre olabilmesi,
:: Verimliliği en yüksek seviyede tutması,
:: Zaman tasarrufu sağlaması,
:: Maliyet avantajları sağlaması,
:: Kontrol takip ve raporlama işlemlerinin kolaylaşması,
:: Hızlı ve kolay kulanımı,
:: Daha iyi hizmet kalitesi, gibi birçok avantajla, etkin ve verimli bir yönetim sergiler, bu sayede hızlı ve doğru kararlar alır.

Personel Devam Kontrol Sistemi
Alanda görevli personelleri kontrol etmek amacıyla kullanılan bu sistem de, personel devam kontrol programı ile birlikte personel takibi planlı olarak yapılabilmektedir. Özellikle toplu giris¸ ve çıkışların yoğun olduğu noktalarda kişilerin kontrol altına alınması hassas bir konudur. :: Personellerin tüm özlük bilgileri sistemde tutulur. :: Bir personelin işe ne kadar erken geldiğini veya ne kadar geç çıktığını takip edilir. :: Sistem sayesinde personele ait fazla mesai, vardiya değişimleri izin zamanları, puantaj, devamsızlık durumu gibi verileri işleyerek aylık maaş hakkedişini yada personellerin performansını raporlayan bir sistemdir.
Yaşam Alanında ki Giriş¸ Çıkış¸ Kontrol Takibi
Yaşam alanında bulunan kişilerin kayıtlarının tutulması çok önem arz etmektedir.. Kişilerin nüfus, adres ve kişisel iletişim bilgileri bu sisteme mutlaka kaydı yapılmalıdır. Bu kayıtlar bütün işlemlerin raporlanama bilmesi için gereklidir. :: Fotoğrafları olmayan kişilerin bu modül üzerinden fotoğrafları anında alınabilmekte olup kaydı yapılmaktadır. :: Kişinin parmak izi kaydı alınarak, yaşam merkezine kontrollü giriş çıkış yapması için Turnike sistemi ile giriş ve çıkış yapması sağlamaktadır. :: Kişilerin ek bir belge doldurmak sızın ve zaman kaybetmeksizin, Yardım Malzeme, İzin, Ziyaretçi ve Arızalı Ürün gibi işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır . Performansını raporlayan bir sistemdir.
Ziyaretçi Giriş¸ Çıkış¸ Kontrol Sistemi
Merkeze gelen ziyaretçi kayıtlarının, giriş ¸ve çıkış işleyişini aksatmandan yapılabilmesine ve bu kayıtlar üzerinde ilgili raporların alınabilmesi sağlayan sistemde, ilgili ziyaretçiler araç ile gelmişler ise araç bilgileri de sis-teme kaydedilmektedir. Elde edilen bu bilgiler ile yerleşkeye giriş¸ çıkışları tamamen sistem ile entegredir. :: Bahsi geçen ziyaretçi kaydı için tabloda bulunan seçenekler bulunmaktadır:
İl,İlçe,Mahalle,Bina,Ev Doluluk Oranlarının Yönetimi
Yerleşke içerişinde bulunan tüm yaşam alanlarının doluluk oranı tespit edilirken, ikamet eden insanların mahalleye görede doluluk oranı görülür. :: Yerleşke merkezine gelen yeni insanların yerleştirileceği bina/ev bu modüll vasıtası ile tespit edilebilmektedir. :: Tespit isleminde mahalle adı, sokak numarası ve kapı numarası gibi filtreleme seçenekleri mevcuttur. :: Doluluk oranı ile ilgili detaylı raporlar istenilen formatta anında alınabilir.
İzin Talep Yönetimi
Yerleşkeye giriş¸ ve çıkışlarının takibi ve kontrolü büyük önem arz ederken, bu modül sayesinde, izin yönetimi tam zamanlı ve kontrollü gerçekleştirilmektedir. Yönetim tarafından gerekli izinler onayladığı aşamada, insanlar rahatlıkla giriş¸ çıkış¸ yapabileceklerdir. :: İzin süresinin dolmasına rağmen 24 saat içerisinde gelmemeleri durumunda sistem tarafından otomatik firara düşürülmektedir. :: İzin mekanizmasında mevcut olan kara liste özelliği de önem arz etmektedir. :: Yaşam merkezinde kurallara aykırı davranan, cezalandırılması gereken insanlar belirli süreliğine kara listeye eklenmektedir. :: Kara listeye eklenme işlemi yönetim tarafından onaylandığı taktirde kişi hiçbir şekilde izin alamamakta ve yaşam alanının dışına çıkamamaktadır. :: Kara liste süresi dolduğu durumda sistem otomatik olarak kişi üzerinde bulunan engeli kaldırmaktadır
Teknik Servis ve Onarım İşlemleri
Kişilere teslim edilen TV, Buzdolabı, Çanak Anten, Kalorifer, vb. ürünlerin arıza süreç yönetimi de bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Arızalı ve uyarı veren tüm cihazlar ve demirbaş¸ malzemeler için onarım merkezlerine yapılan başvurular hızlıca değerlendirilip arızaların giderilmesi sağlanmaktadır. :: İlgili talep onaylanması durumunda yetkili personel bu kaydı görerek gereken işlemlerin hemen başlamasını sağlar :: Tamir ve onarım süreçlerinin tüm aşamaları ayrıntılı bir raporlama sis-temi ile istenilen formatta anında takip edilir.
Demirbaş¸ ve Stok İşlemleri
Tekil sicil numarası tanımlanan her demirbaş¸ ürün kayıt altına alınmış olup, her türlü veriye ve kısa sürede ulaşılarak azalan, ihtiyaç duyulan malzeme desteği rahatlıkla sağlanacaktır. :: Tif girişlerinin yapılması ve Tif belgesinde bulunan demirbaşların sisteme girişi bu modül üzerinden yapılmaktadır. :: Girilen veriler doğrultusunda Tif girişi, zimmet belgesi alınabilmekte-dir. :: Malzeme talep belgesi çıktısı alınabilmektedir. ::Sarf malzemelerin durumları, teslim etme durumları ve kalan sarf malzeme durumlarının takibi de bu modülden yapılmaktadır. ::Demirbaşların zimmet durumları, zimmetten düşme durumları ve kalan demirbaş¸ durumlarının takibi yapılmaktadır. :: Demirbaş ve Sarf malzeme sistemi ile ilgili ayrıntılı raporlar istenilen formatta anında alınabilir.
Yardım Dağıtımı İşlemlerinin Takibi
Yaşam merkezine Devlet tarafından gönderilen yardımları ve harici gelen yardımların yönetimi ve kişilere dağıtım sürecini idare eden bu modülde, sistem üzerinde tüm ihtiyaçlar karşılanır. Yardım talepleri daima yetkililerce onaylanmaktadır. :: Yardım malzemeleri kişilere, sistem üzerinden girilen yardım malzeme miktarı kadar teslim edilir. :: Teslim işlemlerinin kontrolü sistem üzerinden yapılır. ::Bu süreçle ilgili detaylı raporlar sistem üzerinden istenilen formatta anında alınır.
Görev Atama ve İş¸ Planlama Süreçleri
Yaşam merkezileri içerisinde pek çok görev yapılmakta ve bu görevlerin takibi, personel sayısı göz önünde bulundurulduğunda oldukça güç bir hal almaktadır. :: Bu problemi ortadan kaldırmak için, yaşam merkezi yönetimi ilgili personellerine görev atamalarını bu modül üzerinden yaparlar. :: Yöneticiler tüm görevlendirmeleri veya taleplerini bu modül üzerinden personellerine iletmektedirler, :: Yöneticiler İletilen taleplerin gerçekleşip gerçekleşmediğini sistem tarafından takibini yapabilmektedirler. :: Kişilerde yapmaları gereken görevleri sistem üzerinden takip edip bunlarla ilgili gerekli aksiyonları alıp önem derecesine göre hareket edeceklerdir. :: Bu modül aracılığıyla yaşam merkezi yönetimine sistemin sunduğu raporlar, görev verme sürecine olumlu yönde katkı sağlamakta olup barınma merkezi içerisinde koordinasyonu pekiştirmektedir
Eğitim Süreç Yönetimi
Yaşam merkezi içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim veya diğer eğitim süreçlerinin takip edildiği bu modül, tüm eğitim personeli, yöneticileri ve eğitim materyalleri listesini bünyesinde tutmaktadır. Malzeme desteği rahatlıkla sağlanacaktır. :: Yaşam merkezinde planlanan yeni eğitim takvimi ve devam eden eğitim süreçlerinin durumu takip edilip yönetilir. :: Yaşam merkezinde eğitime katılan sınıf ve öğrenci sayısı takip edilir. :: Eğitimlerle ilgili başarı oranları ve süreç yönetimi ile ilgili işlemlerin takibi yapılır. :: Eğitim süreci ile ilgili tüm raporlar sistem üzerinden istenilen formatta anında alınır.
Yaşam Merkezi ihaleleri Süreç Takibi
Yaşam merkezilerinin yapmış olduğu ihaleleri kazanan firmanın malzeme veya hizmet temininin yerine getirilmesi sürecinin denetlenebildiği ve yönetilebildiği modüldür. :: Yapılacak olan ihalelerde ürün veya hizmetlere ödenecek fiyata üst ve alt sınır getirilebilmektedir. :: Yapılan ihale işlemi diğer merkezleri ile mukayese edilebilmektedir. :: İhale sonrasında kullanımda olan belgelerin sisteme aktarılmasını ve geçmişe dönük belgelere kolaylıkla erişilmesini sağlar. :: Satın alınması gerçekleşmiş ürün veya hizmetlerin temini garanti ve bakım süreleri gibi bilgilerin tek merkezden görüntülenmesine olanak sağlar. :: Bu süreçle ilgili detaylı raporlama sistem tarafından yapılmaktadır
Evlilik İşlemlerinin ve Yeni doğan Çocuk İşlemlerinin Takibi
Yaşam alanı içindeki, belki de bir şehir diyebileceğimiz bu alan içerisinde İnsani ihtiyaçlardan birisi olan evlilik, boşanma ve evlilik sonrası çocukların Kaydı, kontrolü, bakımı ve her türlü ihtiyaçlarına ve sorunlarına destek olabilmek adına BAYAMES altyapısı nüfus bilgileriyle devletin kurumlarına her türlü bilgiyi paylaşacak bir ortam sağlamıştır. Her türlü oranlama, sayım ve takip anında yetkililerce istenildiği kontrol edilebilmekte raporlanabilmekte ve paylaşılabilmektedir.
Doğum / Vefat ve Hastane Sevk İşlemleri DurumTakibi
Kişilerin doktorlara yönlendirilmesi ve takibi yapılmaktadır. Doktorlar sevk ve muayene işlemlerini buradan yürütebilmektedirler. Evrak ile işlem yapma yavaşlığı ortadan kalkar. Yaşam Merkezi’ne girişi parmak izi ile yapmak yeterlidir. Yaşam alanındaki nüfusun tahmin edilmesi, gelecek planlaması gibi takipler yapılabilmektedir.
Araç Takip ve Yakıt İşlemleri Takibi
Yaşam alanı içerisinde yer alan araçlar türlerine göre ayrılarak her aracın görevlendirmesi, yakıt alımı, bakımı, sigorta ve kasko bilgilerinin takibi yapılabilmektedir. Araç aylık puantaj bilgileri görüntülenebilmekte ve çıktıları alınabilmektedir.
Yaşam alanı Su ve Elektrik Sayaçlarının Tek Noktadan Kontrolü
Elektrik ve su kullanımı için kullanılan kartlara yükleme işlemi ve kartların bakiye bilgisinin kontrolü yapılabilmektedir. Tarih, konteyner ve mahalle gibi bilgiler kullanılarak elektrik ve su dağılımları görüntülenebilmektedir.
Adli Vukuat İşleri Takibi
Yaşam alanında bulunan olan çok sayıdaki insanın can ve mal güvenliğinin sağlanması için kişilerin işlemiş olduğu suçların doğru bir biçimde cezalandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda sistemimiz, vukuat kayıtlarının etkin bir biçimde kullanılarak cezai işlemlerin yapılmasını, kampın güvenliğini ve kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Kişilerin adli işlemleri girildiğinde sistemde kişiye blok işlemi uygulanır. Bu süreç suç kriterine göre yönetim tarafından ayarlanabilir. Raporlar ile ilgili modülden alınan veriler ile mahalle bazlı suç oranları tespit edilebilmektedir.