Sizi Arayalım

Uyarı Levhaları

Uyarı levha ve tabelaları HES tesisinin rezervuar ve mansap bölgesi tehlikelerini aktaran ve tehlikeli davranışları belirten araçlardır. Uyarı levhaları; dikkat çekici, kolay anlaşılır, karanlık ortamda dahi görünür ve okunur (fosforlu) nitelikte, basit ve dayanıklıdır.
Yapılan çalışmalarda; levhaların boyutu, biçimi, içerikte kullanılan sembollerin kolay anlaşılabilir olmaları ile levha montajı yapılan alandaki doğal arka fon önünde karşıt renk oluşturması önemlidir.

Yapılacak levha çalışmalarının bilgilendirme ve dikkat çekme amacına hizmet edebilmesi için içerdiği bilgilerin kolay okunabilir olması önemlidir. Bu anlamda etki gösterebilecek mesajı oluşturan rakam ve harf dizilerinin yüksekliği, aralığı, genişliği, yazı stili levha alanı üzerine yüzdesi önemlidir. Bu sebeple; -Mümkün olan en kısa tanım ile mesaj iletilmeli -Mesajın vurgusunun işlendiği kısımda büyük harfler kullanılmıştır -Kullanılacak harflerin geniş olması okumada kolaylık sağlayacağı için harflerde genişlik/yükseklik oranının uygun ölçülerde seçilmelidir. Kolay Görülebilirlik Mesajın aktarımında alıcının (hedefin) doğru seçilmesi görülebilirlik için önem arz eder. Örneğin, ana yolda konumlandırılan bir levhanın montajı (doğrultusu, yüksekliği) ile nehir yatağı, geçiş noktaları ve yerleşim noktaları için yapılacak levha çalışmasının montajı farklılıklar gösterir.

Ana yol üzerine yapılacak levha çalışmaları, yol güzergâhına dik biçimde, meskûn alan, tehlike alanı için ise maruziyet doğrultusuna dik bir biçimde yerleştirilmelidir. Ana yola yapılacak levha çalışmasında, levhanın yola yakın olması görüle bilirliğini artıracaktır. Yolda tehlike yaratmayacağı en yakın mesafe (0.50 m) ile algının kaybedilmeyeceği en uzak mesafe (1.50 m) arasında yerleştirilmesi uygundur. Levhaların yerden yüksekliği; yaya trafiği olmayan alanlarda göz seviyesine göre belirlenmeli, levha tabanı ile yer arasındaki yükseklik 120-140 cm arasında tutulmalıdır. Yaya trafiğinin olduğu alanlarda levhanın tehlike oluşturmaması için levha tabanı ile yer arasındaki yükseklik 200-220 cm arasında tutulmalıdır.