Sizi Arayalım

CBS

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir karar destek sistemidir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri mekanla ilişkili her durumda, olayların mekânsal ilişkilerini açıklamada ve sonuca ulaşıp karar verme süreçlerinde kullanılan bir araçtır.
Coğrafi Bilgi Sistemleri, daha iyi karar vermeyi, coğrafi kayıtlar tutmayı, coğrafi olarak yönetmeyi ve yüksek verimlilikte çalışmanın getirdiği maliyetin azalmasını sağlar.