Sizi Arayalım

Endüstriyel Ozon Sistemleri

Ozonun Dezenfektasyondaki Etkisi Nedir?
Ozon dezenfeksiyonu, koku moleküllerinin ve mikroorganizmaların hücre zarını parçalayarak onları yok eder. Mikroorganizmaları yok etme özelliğinden dolayı ozon dezenfektan değil sterilitan grubundandır.

Ozon aynı şartlar altında klordan 3.125 kat daha güçlü dezenfeksiyon etkisine sahiptir. Ozon gazı, atmosfere açık ortamda 30 dakikada, kapalı ambalaj içinde 8-12 saat arasında, herhangi bir artık kalıntı bırakmadan hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozonun ortamdaki etkisini hızlı bir şekilde kaldırmak için ortamı havalandırmanız yeterlidir.
Dünya Sağlık Teşkilatı’nın 1979 yılında yayınlanan raporunda ozon ile sterilizasyon önerilmiştir.

Ozonun Faydaları Nelerdir?
• Ozon bilinen en güçlü oksidandır,
• Çevreye zarar vermez, çevre dostudur,
• Kimyasal madde içermez,
• Kullanım sonrası tortu veya kalıntı bırakmaz,
• Antibakteriyeldir.
• Hemen etki eder, kalıntı bırakmaz,
• Klordan 3.125 kat daha etkilidir,
• Bakteri, küf, spor, jerm ve mantar oluşumunu engeller ve yok eder.
• Klora oranla 3125 kat dahai etkilidir.
• Havadan üreyen birçok bakterinin oluşumunu engeller,
• Kimyasal maddelerden kalan atıkları yok eder,
• Koku, bakteri, küf, spor, jerm ve mantarları anında okside eder,
• Haşerat ve zararlıların çoğalmasını önler,
• Gıdalarda kullanımı güvenlidir,
• Depolanamaz, kullanım yerinde üretilir,
• Mutlaka uzman tavsiyelerine uygun kullanılmalıdır.

Ozonun kullanıldığı diğer bazı sektörler;
• İçme suyu arıtma tesislerinde ön klorlamanın yerine,
• İçme suyu şişeleme tesislerinde dolum suyu veya çalkalama suyunda
• Atık sularda KOI oksidasyonu organik madde gideriminde,
• Demir-mangan oksidasyonunda ozonlama + filtrasyon ile sudan uzaklaştırmada,
• Nitritin nitrata oksidasyonunda
• Siyanür, fenol, azotoksitler, pestisidler, klorlu hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonunda,
• Atıksularda renk gideriminde,
• Atıksuların biyolojik arıtılabilirliğinin optimizasyonunda ve BOİ/KOİ oranının yükseltilmesinde,
• Havadaki koku oluşturan organiklerin oksidasyonunda,
• Soğutma kulelerinde biyosid yerine ozon dozlanmasında,
• CIP kimyasalları ile yapılan gıda, meşrubat vb. sanayilerde üretim hatlarının temizliğinde,
• Yüzme havuzları sirkülasyon suyunda,
• Balık üreten kuluçkahanelerde,
• Tavuk çiftliklerinde,
• Hayvan barınaklarında,
• Kimya sanayiinde kimyasal sentezde,
• Kağıt sanayinde klor- klordioksit ile yapılan ağartmada,
• Tıbbi alanlarda tedavi ve koruma amacıyla,
• Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin ömrünün uzatılmasında,
• Baharat işleme tesislerinde,
• Yemek fabrikalarında,
• Tarımsal ilaç kalıntılarının giderilmesinde,
• Küf, bakteri ve benzeri mikroorganizmaların yok edilmesinde,
• Yangın sonrası oluşan yanık kokusunun giderilmesinde ve
• Her türlü istenmeyen kokuların giderilmesinde ozon kullanılmaktadır.

İletişime Geçin