DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 26-10-2015 tarafından yayınlanan; 

Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik ve Uyarı Sistemleri Uygulama Rehberi“ kriterlerine göre hidroelektrik santrallerinde proje uygulama başlangıcı için HES sorumluluk sahasında jeoloji mühendislerimizce keşif çalışması ve bu çalışmaya göre enerji birim sorumluları veya santral sorumluları ile durum değerlendirilmesi yapılır, değerlendirme sonucunda;

::          Proje Dosyası hazırlama süreci başlar,
::          Hazırlanan Proje dosyası firma yetkilileri ile  durum değerlendirilmesi yapılarak firma onayı alınır,
::          Proje Dosyası Hidroelektrik santralinin bağlı bulunduğu  Dsi Bölge Müdürlüğü onayına sunulur,
::          Dsi Bölge Müdürlüğünden proje dosyası onayı alınır,
::          Onay alınan proje dosyası içeriğindeki ürünler  hidroelektrik santrali sahasına montajları yapılır,
::          Montaj aşamasından sonra, “Enerji Amaçlı Tesislerde Çevresel Koruma, Güvenlik ve Uyarı Sistemleri Uygulama Rehberi kriterlerine göre  proje ilgili DSİ Bölge Müdürlüğüne kabulü yapılır.


Tecrübeli ve profesyonel ADOREL ekibinin, 7,24 sizlere hizmet vermek, en önde tuttuğu politikasıdır.

,