Sığınmacı bilgilerinin tutulduğu ve BARINMA MERKEZİ AKILLI YÖNETİM sistemidir.
Geçici Barınma Merkezlerinde takibi, koordinasyonu, yönetimi zor ve karmaşık olan;
Giriş, çıkış, izin, yerleştirme ve yer değiştirme gibi durumlara sistem üzerinden müdahale ederek kalıcı çözümler bulunabilmektedir.

BAMAYES, her türlü malzeme, eşya depolama ve dağıtım işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılmasına imkan veren akıllı bir sistemdir.
Sığınmacıların akıllı kartlarla kullandıkları elektrik ve su  miktarlarını  takip etmeye fırsat vermektedir.
BAMAYES, Sağlık birimlerinin hasta kayıt kabul, sevk ve tedavi işlemlerinin organize edilmesini çok rahat bir şekilde yapabilmektedir.
Barınma merkezi akıllı yönetim daha sonra ortaya çıkacak talepler eklenerek işlemlerin tek bir merkezden yürütülmesine imkân sağlamakla beraber birçok yönden de kolaylık ve tasarruf olanağı sunmaktadır.
Resmi veya kiralık araçların her türlü hareket iş, arıza tamir-bakım ve ikmal hizmetlerinin de yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Teknoloji, cihaz ve insan kaynaklarını bir araya getirerek en yüksek verim ve tasarrufu sağlayan bütünleşik bir sistemdir.

BAMAYES;

Barınma Merkezi Akıllı Yönetim Sistemi Özellikleri

 - Personel Devam Kontrol Takibi  - Teknik Servis Bakım Onarım İşlemleri  - Doğum / Vefat İşlemlerinin Takibi
 - Sığınmacı Giriş Çıkış Kontrol Takibi  - Stok Durum Takibi  - Hastane Sevk Işlemleri Durum Takibi
 - Ziyaretçi Giriş Çıkış Kontrol Takibi  - Yardım Dağıtımı İşlemlerinin Takibi  - Kamp İçi Verilen Eğitimlerin Takibi
 - İzinli Dışarı Çıkma Talepleri  -  Araç Takip Ve Araç Yakıt İşlemleri Takibi  - Kamp İçi Su Ve Elektrik Sayaçlarının
 - Konteyner veya Çadır Kent  - Görev Atamalar Ve İş Planlamaları  - Tek Noktadan Kontrolü
 - Doluluk Oranlarının Takibi  - Evlilik İşlemlerinin Takibi  - İhale Sonrası Süreç Takibi
- Demirbaş İşlemleri Takibi  - Yenidoğan Çocuk İşlemlerinin Takibi  - Raporlama İşlemleri

 

Raporlama Avantajları
BAMAYES RAPORLAMASI  sayesinde üst yönetim;

::          Standart süreçlerin hızlanması,
::          Tüm süreçlerle entegre olabilmesi,
::          Verimliliği en yüksek seviyede tutması,
::          Zaman tasarrufu sağlaması,
::          Maliyet avantajları sağlaması,
::          Kontrol takip ve raporlama işlemlerinin  kolaylaşması,
::          Hızlı ve kolay kulanımı,
::          Daha iyi hizmet kalitesi,
 gibi birçok avantajla, etkin ve verimli bir yönetim sergiler,
            bu sayede hızlı ve doğru 
kararlar alır.

 

BAMAYES KULLANICISI DÜNYANIN EN BÜYÜK KONTEYNER KENTİ ; 

A.)    
Sarıçam Geçici Barınma Merkezi     
Sarıçam / ADANA    

 

DİĞER KULLANICILAR ;

B.) C.) .
Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi   
Yayladağı 2 Geçici Barınma Merkezi   
 
Altınözü/HATAY Yayladağ/HATAY  
     
     

 

Personel Devam Kontrol Sistemi
Alanda görevli personelleri kontrol etmek amacıyla kullanılan bu sistem de, personel devam kontrol programı ile birlikte personel takibi planlı olarak yapılabilmektedir. Özellikle toplu giris¸ ve çıkışların yoğun olduğu noktalarda kişilerin kontrol altına alınması hassas bir konudur. :: Personellerin tüm özlük bilgileri sistemde tutulur. :: Bir personelin işe ne kadar erken geldiğini veya ne kadar geç çıktığını takip edilir. :: Sistem sayesinde personele ait fazla mesai, vardiya değişimleri izin zamanları, puantaj, devamsızlık durumu gibi verileri işleyerek aylık maaş hakkedişini yada personellerin performansını raporlayan bir sistemdir.
Sığınmacı Giriş¸ Çıkış¸ Kontrol Takibi
Sığınmacı misafirlerimizin sahip olduğu nüfus göz önüne alındığında; Sığınmacı kayıtlarının önemi görülmektedir. Kişilerin nüfus, adres ve kişisel iletişim bilgileri bu sisteme mutlaka kaydı yapılmalıdır. Bu kayıtlar bütün işlemlerin raporlanamabilmesi için gereklidir. :: Fotoğrafları olmayan kişilerin bu modül üzerinden fotoğrafları anında alınabilmekte olup kaydı yapılmaktadır. :: Kişinin parmak izi kaydı alınarak, barınma merkezine kontrollü giriş çıkış yapması için Turnike sistemi ile giriş ve çıkış yapması sağlamaktadır. :: Sığınmacıların ek bir belge doldurmak sızın ve zaman kaybetmeksizin, Yardım Malzeme, İzin, Ziyaretçi ve Arızalı Ürün gibi işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır . Performansını raporlayan bir sistemdir.
Ziyaretçi Giriş¸ Çıkış¸ Kontrol Sistemi
Kampa gelen ziyaretçi kayıtlarının, giriş ¸ve çıkış işleyişini aksatmandan yapılabilmesine ve bu kayıtlar üzerinde ilgili raporların alınabilmesi sağlayan sistemde, ilgili ziyaretçiler araç ile gelmişler ise araç bilgileri de sis-teme kaydedilmektedir. Elde edilen bu bilgiler ile kamp giriş¸ çıkışları tamamen sistem ile entegredir. :: Bahsi geçen ziyaretçi kaydı için tabloda bulunan seçenekler bulunmaktadır:
Konteyner/Çadır kent Doluluk Oranlarının Yönetimi
Barınma merkezi içerişinde bulunan konteyner sayısı ve doluluk oranı tespit edilirken, Konteynerde ikamet eden sığınmacıların konteynere göre doluluk oranı görülür. :: Barınma merkezine gelen yeni sığınmacıların yerleştirileceği konteyner bu modüll vasıtası ile tespit edilebilmektedir. :: Tespit is¸leminde mahalle adı, sokak numarası ve kapı numarası gibi filtreleme seçenekleri mevcuttur. :: Konteyner doluluk oranı ile ilgili detaylı raporlar istenilen formatta anında alınabilir.
İzin Talep Yönetimi
Sığınmacıların kampa giriş¸ ve çıkışlarının takibi ve kontrolü büyük önem arz ederken, bu modül sayesinde, izin yönetimi tam zamanlı ve kontrollü gerçekleştirilmektedir. Yönetim tarafından gerekli izinler onayladığı aşamada, sığınmacılar rahatlıkla giriş¸ çıkış¸ yapabileceklerdir. :: Sığınmacılar izin süresinin dolmasına rağmen 24 saat içerisinde gelmemeleri durumunda sistem tarafından otomatik firara düşürülmektedir. :: İzin mekanizmasında mevcut olan kara liste özelliği de önem arz etmektedir. :: Barınma merkezinde kurallara aykırı davranan, cezalandırılması gereken sığınmacılar belirli süreliğine kara listeye eklenmektedir. :: Kara listeye eklenme işlemi kamp yönetimi tarafından onaylandığı taktirde sığınmacılar hiçbir şekilde izin alamamakta ve barınma merkezi dışına çıkamamaktadır. :: Kara liste süresi dolduğu durumda sistem otomatik olarak sığınmacı üzerinde bulunan engeli kaldırmaktadır
Teknik Servis ve Onarım İşlemleri
Sığınmacılara teslim edilen TV, Buzdolabı, Çanak Anten, Kalorifer, vb. ürünlerin arıza süreç yönetimi de bu sistem üzerinden yürütülmektedir. Arızalı ve uyarı veren tüm cihazlar ve demirbaş¸ malzemeler için onarım merkezlerine yapılan başvurular hızlıca değerlendirilip arızaların giderilmesi sağlanmaktadır. :: İlgili talep onaylanması durumunda yetkili personel bu kaydı görerek gereken işlemlerin hemen başlamasını sağlar :: Tamir ve onarım süreçlerinin tüm aşamaları ayrıntılı bir raporlama sis-temi ile istenilen formatta anında takip edilir.
Demirbaş¸ ve Stok İşlemleri
Tekil sicil numarası tanımlanan her demirbaş¸ ürün kayıt altına alınmış olup, her türlü veriye ve kısa sürede ulaşılarak azalan, ihtiyaç duyulan malzeme desteği rahatlıkla sağlanacaktır. :: Tif girişlerinin yapılması ve Tif belgesinde bulunan demirbaşların sisteme girişi bu modül üzerinden yapılmaktadır. :: Girilen veriler doğrultusunda Tif girişi, zimmet belgesi alınabilmekte-dir. :: Malzeme talep belgesi çıktısı alınabilmektedir. ::Sarf malzemelerin durumları, teslim etme durumları ve kalan sarf malzeme durumlarının takibi de bu modülden yapılmaktadır. ::Demirbaşların zimmet durumları, zimmerten düşme durumları ve kalan demirbaş¸ durumlarının takibi yapılmaktadır. :: Demirbaş ve Sarf malzeme sistemi ile ilgili ayrıntılı raporlar istenilen formatta anında alınabilir.
Yardım Dağıtımı İşlemlerinin Takibi
Barınma merkezine Devlet tarafından gönderilen yardımları ve harici gelen yardımların yönetimi ve sıgˆınmacılara dagˆıtım sürecini idare eden bu modülde, sistem üzerinde tüm ihtiyaçlar kars¸ılanır. Yardım talepleri daima yetkililerce onaylanmaktadır. :: Yardım malzemeleri sığınmacılara, sistem üzerinden girilen yardım malzeme miktarı kadar teslim edilir. :: Teslim is¸lemlerinin kontrolü sistem üzerinden yapılır. ::Bu süreçle ilgili detaylı raporlar sistem üzerinden istenilen formatta anında alınır.
Görev Atama ve İs¸ Planlama Süreçleri
Barınma merkezi içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim veya diğer eğitim süreçlerinin takip edildiği bu modül, tüm eğitim personeli, yöneticileri ve eğitim materyalleri listesini bün-yesinde tutmaktadır. Malzeme desteği rahatlıkla sağlanacaktır. :: Barınma merkezinde planlanan yeni eğitim takvimi ve devam eden eğitim süreçlerinin durumu takip edilip yönetilir. :: Barınma merkezinde eğitime katılan sınıf ve öğrenci sayısı takip edilir. :: Eğitimlerle ilgili başarı oranları ve süreç yönetimi ile ilgili işlemlerin takibi yapılır. :: Eğitim süreci ile ilgili tüm raporlar sistem üzerinden istenilen formatta anında alınır.
Eğitim Süreç Yönetimi
Barınma merkezi içerisindeki bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim veya diğer eğitim süreçlerin takip edildiği bu modül, tüm eğitim personeli, yöneticileri ve eğitim materyalleri listesini bünyesinde tutmaktadır. :: Barınma merkezinde planlanan yeni eğitim takvimi ve devam eden eğitim süreçlerinin durumu takip edilip yönetilir. :: Barınma merkezinde eğitime katılan sınıff ve öğrenci sayısı takip edilir. :: Eğitimlerle ilgili başarı oranları ve süreç yönetimi ile ilgili işlemlerin takibi yapılır. :: Eğitim süreci ile ilgili tüm raporlar sistem üzerinden istenilen formatta anında alınır.
Kamp içi ihaleleri Süreç Takibi
Barınma merkezi içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitim veya diğer eğitim süreçlerinin takip edildiği bu modül, tüm eğitim personeli, yöneticileri ve eğitim materyalleri listesini bünyesinde tutmaktadır. Malzeme desteği rahatlıkla sağlanacaktır. :: Barınma merkezinde planlanan yeni eğitim takvimi ve devam eden eğitim süreçlerinin durumu takip edilip yönetilir. :: Barınma merkezinde eğitime katılan sınıf ve öğrenci sayısı takip edilir. :: Eğitimlerle ilgili başarı oranları ve süreç yönetimi ile ilgili işlemlerin takibi yapılır. :: Eğitim süreci ile ilgili tüm raporlar sistem üzerinden istenilen formatta anında alınır
Evlilik İşlemlerinin ve Yeni doğan Çocuk İşlemlerinin Takibi
Kamp içindeki, belki de bir şehir diye bileceğimiz bu alan içerisinde İnsani ihtiyaçlardan birisi olan evlilik, boşanma ve evlilik sonrası çocukların Kaydı, kontrolü, bakımı ve her türlü ihtiyaçlarına ve sorunlarına destek olabilmek adına BAYAMES altyapısı nüfus bilgileriyle devletin kurumlarına her türlü bilgiyi paylaşacak bir ortam sağlamıştır. Her türlü oranlama, sayım ve takip anında yetkililerce istenildiği kontrol edilebilmekte raporlanabilmekte ve paylaşılabilmektedir.
Doğum / Vefat ve Hastane Sevk İşlemleri DurumTakibi
Sığınmacıların doktorlara yönlendirilmesi ve takibi yapılmaktadır. Doktorlar sevk ve muayene işlemlerini buradan yürütebilmektedirler. Evrak ile işlem yapma yavaşlığı ortadan kalkar. Barınma Merkezi’ne girişi parmak izi ile yapmak yeterlidir. Kamptaki nüfusun tahmin edilmesi, gelecek planlaması gibi takipler yapılabilmektedir.
Araç Takip ve Yakıt İşlemleri Takibi
Kamp içerisinde yer alan araçlar türlerine göre ayrılarak her aracın görevlendirmesi, yakıt alımı, bakımı, sigorta ve kasko bilgilerinin takibi yapılabilmektedir. Araç aylık puantaj bilgileri görüntülenebilmekte ve çıktıları alınabilmektedir.
Kamp İçi Su ve Elektrik Sayaçlarının Tek Noktadan Kontrolü
Elektrik ve su kullanımı için kullanılan kartlara yükleme işlemi ve kartların bakiye bilgisinin kontrolü yapılabilmektedir. Tarih, konteyner ve mahalle gibi bilgiler kullanılarak elektrik ve su dağılımları görüntülenebilmektedir.
Adli Vukuat İşleri Takibi
Kampta bulunmakta olan çok sayıdaki sığınmacının can ve mal güvenliğinin sağlanması için sığınmacıların işlemiş olduğu suçların doğru bir biçimde cezalandırılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda sistemimiz, vukuat kayıtlarının etkin bir biçimde kullanılarak cezai işlemlerin yapılmasını, kampın güvenliğini ve kontrol edilebilmesini sağlamaktadır. Sığınmacının adli işlemleri girildiğinde sistemde sığınmacıya blok işlemi uygulanır. Bu süreç suç kriterine göre yönetim tarafından ayarlanabilir. Raporlar ile ilgili modülden alınan veriler ile mahalle bazlı suç oranları tespit edilebilmektedir.


Tecrübeli ve profesyonel ADOREL ekibinin, 7,24 sizlere hizmet vermek, en önde tuttuğu politikasıdır.

,